Wijkvereniging & Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin

Alphons Diepenbrockhof 2, (achterzijde Jumbo supermarkt)

2551 KE  Den Haag
telefoon: 070-3972351

e-mail: info@walboduin.nl

Openingstijden secretariaat:
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin

De website van SBK wordt nog nader gevuld.

De 2e badplaats van Den Haag heeft een eigen en uniek karakter. Kijkduin ligt aan een prachtig breed zandstrand en wordt aan de noord- en zuidzijde omsloten door bijzondere en ook historisch waardevolle natuurgebieden. Kijkduin is niet alleen een kleinschalige, kindvriendelijke badplaats, maar ook een heerlijke plek om te wonen. En vooral om het woon- en leefgenot van de bewoners van Kijkduin te bewaken is de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) opgericht.

SBK behartigt de collectieve belangen van de bewoners en tracht o.a. door het leggen van contacten en deelnemen aan werkgroepen en overlegorganen op vele terreinen en nivo’s de aantasting van woonplezier en natuurgebieden, waar mogelijk, te voorkomen.

Alle op- en aanmerkingen, suggesties en aanvullingen die deze site nog completer kunnen maken, zijn van harte welkom bij het secretariaat info@sbk-kijkduin.nl

U kunt ook lid worden van de wijkvereniging

© 2018 - Stichting Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin